Vår visjon

artistkurs-i-oslo-6Musikk gir glede og fyller livet med en ekstra dimensjon. Musikk gir et avbrekk fra hverdagen og kan sette en inn i ulike stemninger, uttrykke følelser og sette ord på det vi ikke kan uttrykke på egenhånd.

Alle kan musikk. Alle kan oppleve mestring av musikk. Alle kan synge. Alle kan uttrykke seg. Det er bare snakk om å våge å åpne seg opp for musikken.

Stemmen er et redskap for uttrykk. Det er vitenskapelig bevist at det å synge har positive effekter på det menneskelige sinn. De greske musene hadde som oppgave å uttrykke verdenssjelen og dette gjorde de gjennom sang, spill, teater og dans.

Det å utvikle egen stemme har også positive effekter i hverdagslivet. Vi har hatt elever som oppglødd har kommet tilbake og fortalt hvilken innvirkning det fikk i jobbsammenheng og annet at de fant kjernen i sin egen stemme. Økt positiv selvfølelse er også en sideeffekt av sangundervisning.

Vår vision og motivasjon for å drive med sangundervisning er at alle skal få ta del i musikkens gleder og alt det positive som kommer som følge av at man får uttrykke seg kunstnerisk. Uansett nivå har ALLE mulighet til å fortelle noe, å uttrykke noe. Dette er vår drøm og vårt mål med undervisningen, at alle som kommer til undervisning hos oss skal få ta del i denne gleden, få oppleve mestring og delta i ett musikalsk fellesskap.