Om vokalist.no

_08A9583Vokalist.no ble startet i 2007 av Solveig Haga. Hensikten var å gi et bredt tilbud for alle sanginteresserte i alle aldre. Det begynte i det små men ettersom etterspørselen etter dyktige og allsidige sangpedagoger økte ble staben utvidet fra bare å innebefatte Solveig selv til å bestå av 3-4 andre pedagoger. Disse ble valgt ut etter grundige intervjuer for å kvalitetssikre undervisningen slik at de skulle ha den kunnskapen og ideologien som best presenterte den visjonen Solveig hadde da sangskolen ble startet.

I dag drives Vokalist.no som et felles samarbeidsprosjekt mellom pedagogene med hovedsete i Oslo i øvingshotellets moderne og fine lokaler. Solveig Haga bor i Larvik og underviser derfor kun i Larvik og omegn. Hun holder til på Teaterhuset Munken.

Våre sangpedagoger har bred erfaring og ønsker alle å møte eleven der eleven er. Sangundervisning skal være lystbetont og personlig utviklende. Dette blir det når vi setter elevens ønsker og mål i fokus.